Magic Stride X GoTRUST

Chương trình dành riêng cho học viên Magic Stride

GoSafe50 / 3 tháng

 • Dịch vụ cứu hộ xe máy 24/24
 • Tử vong do tai nạn: 50 triệu VNĐ
 • Thương tật TBVV do tai nạn: 50 triệu VNĐ
 • Chi trả thương tật BPVV do tai nạn
 • Chi trả thương tật tạm thời do tai nạn

GoSafe100 / 3 tháng

 • Dịch vụ cứu hộ xe máy 24/24
 • Tử vong do tai nạn: 100 triệu VNĐ
 • Thương tật TBVV do tai nạn: 100 triệu VNĐ
 • Chi trả thương tật BPVV do tai nạn
 • Chi trả thương tật tạm thời do tai nạn

GoSafe200 / 3 tháng

 • Dịch vụ cứu hộ xe máy 24/24
 • Tử vong do tai nạn: 200 triệu VNĐ
 • Thương tật TBVV do tai nạn: 200 triệu VNĐ
 • Chi trả thương tật BPVV do tai nạn
 • Chi trả thương tật tạm thời do tai nạn

(1) Thương tật TBVV: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

(2) Thương tật BPVV: Thương tật bộ phận vĩnh viễn – Chi trả theo tỷ lệ % của STBH theo quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật, phần thương tật bộ phận vĩnh viễn.

(3) Chi trả thương tật thạm thời – Chi trả theo tỷ lệ % của STBH theo quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật, phần thương tật bộ phận vĩnh viễn.

Chi tiết dịch vụ Cứu hộ xe máy

Quyền lợi cứu hộ & hỗ trợ giao thông được áp dụng cho 01 xe máy <175cc của thành viên (Không bắt buộc chính chủ).

Quyền lợi

Dành cho thành viên GoSafe

Hướng dẫn sử dụng quyền lợi cứu hộ

Đăng ký tham gia

  Thông tin cá nhân

  Bạn là học viên nhóm?

  Thông tin xe

  Yêu cầu gọi lại

  5 phút tư vấn bằng 30 phút tìm hiểu

  [contact-form-7 404 "Not Found"]