Cứu hộ xe máy 24/7 Bảo vệ 365 ngày

Quyền lợi cứu hộ & hỗ trợ giao thông được áp dụng cho 01 xe máy <175cc của thành viên (Không bắt buộc chính chủ), không giới hạn số lần cứu hộ.

Quyền lợi

Dành cho thành viên GoSafe30, GoSafe50, GoSafe100

Hướng dẫn sử dụng quyền lợi cứu hộ

Nhập thông tin kích hoạt

    Thông tin cá nhân


    Thông tin xe